تولیدکننده آبخوری کله قندی جامبو نیپل

تولیدکننده آبخوری کله قندی اتوماتیک جدید با چه روش هایی محصول خود را به بازار مصرف عرضه می نماید؟ آیا می دانید آبخوری کله قندی یکی از مرسوم ترین آبخوری ها در مرغداری ها می باشد؟

تولیدکننده آبخوری

تولید کننده آبخوی انواع متنوعی از آبخوری کله قندی، جامبو، آبخوری اتوماتیک نیپل را با قیمت های مناسب را تولید و عرضه داشته است. استفاده از این این آبخوری های دستی و اتوماتیک باعث کاهش هزینه های کارگری، کاهش مصرف آب و باعث تأمین آب سالم و بهداشتی شده است.
تولید کننده آبخوری با تولید این آبخوری های کله قندی اتوماتیک تا حد قابل توجهی به اقتصاد تولید کننده مرغ کمک کرده است. البته این آبخوری ها انواع دستی هم دارند که تا حدی کمک کننده می باشد.

انواع آبخوری مرغ تولیدی ما