فروش پنجره اینلت هوا مرغداری

فروش پنجره اینلت هوا مرغداری به راه های متفاوتی صورت می گیرد. پنجره اینلت یکی از ابزارها و تجهیزات مهم مورد نیاز برای تهویه مطلوب هوا در سالن های مرغداری می باشد.

پنجره اینلت هوا

پنجره اینلت هوا در انواع مختلفی طراحی و تولید و به بازار عرضه می شود. این محصول توسط شرکت های مختلف و در کشورهای گوناگونی تولید شده و در اختیار بازار جهانی مرتبط با صنایع مرغداری قرار می گیرد. از کشورهایی که این محصول را تولید کرده و در بازار ایران موحود می باشد نام برد در زیر آمده است

  • ایران
  • هلند

فروش پنجره اینلت هوا صنعت مرغ

هر دو نمونه از کیفیت مطلوبی برای استفاده در سالن های مرغداری می باشند.

فروش پنجره اینلت

پنجره اینلت برای تهویه اماکن، سالن های صنعتی و نیمه صنعتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول توانایی ترکیب کردن هوای بیرون از سالن و درون سالن را دارد. در نتیجه موجب یکنواخت شدن هوای درون سالن و کمتر شدن مصرف سوخت می شود. با تنظیک درست مبزان باز و بسته شدن این پنحره ها جریان هوای مناسبی برای سالن ها تولید می شود. پنجره اینلت به صورت تکی و عمده  در سایت ها و وب سایت های معتبر، آنلاین به فروش می رسد.

فروش پنجره اینلت هوا صنعت مرغ

پنجره اینلت در بازار

پنحره اینلت جایگرین مناسبی برای پنجره های آهنی که در گذشته مورد استفاده سالن های مرغداری قرار می گرفته هستند. پنجره اینلت با توجه به جنس و کیفیت اجزای تشکیل دهنده آن داراری قیمت های مختلفی در بازار می باشد. از مزایای استفاده از پنحره اینلت در زیر آمده است

  • کنترل  جریان هوای ورودی و نحوه ی گردش هوا در سالن
  •  کنترل  دما
  •  کنترل  رطوبت
  •  تهویه ی سریع کل هوای داخل سالن
  • کاهش بیماری های طیور
  • کاهش هزینه های گرمایشی  سالن
  • افزایش قابل توجه بهره وری در مرغداری های گوشتی

فروش پنجره اینلت هوا صنعت مرغ