سیستم تغذیه اتوماتیک جوجه های گوشتی چگونه است؟

پرورش جوجه های گوشتی از تجهیزات حرفه ای پرورش جدایی ناپذیر است. بسیاری از کشاورزان با این موضوع آشنایی چندانی ندارند. امروز برای شما توضیح می دهم که سیستم خط تغذیه اتوماتیک جوجه های گوشتی چیست.

 

 

 

یکی، سیستم خط تغذیه اصلی خط تغذیه خودکار جوجه های گوشتی

از یک قیف، یک لوله انتقال، مارپیچ، یک موتور و یک سنسور سطح مواد تشکیل شده است. وظیفه اصلی آن انتقال مواد در قیف به قیف خط مواد کمکی است و یک سنسور سطح مواد برای کنترل خودکار باز و بسته شدن موتور وجود دارد. ، برای رسیدن به هدف تغذیه خودکار.

دو سیستم خط تغذیه کمکی خط تغذیه اتوماتیک جوجه های گوشتی

از قیف، لوله تغذیه، مارپیچ پیچ، تشت مواد، دستگاه بالابر تعلیق، موتور و سنسور سطح مواد تشکیل شده است. وظیفه اصلی آن انتقال مواد موجود در قیف به هر سینی برای اطمینان از مصرف جوجه های گوشتی است و سنسور سطح مواد به طور خودکار باز و بسته شدن موتور را برای رسیدن به هدف تغذیه خودکار کنترل می کند.

سه، ویژگی های اصلی سینی تغذیه جوجه های گوشتی

سوئیچ درب تغذیه می تواند مقدار خروجی را تنظیم کند، روش تنظیم راحت، سریع و دقیق است. کف صفحه موجدار V شکل می تواند مقدار مواد ذخیره شده در پایین بشقاب را کاهش دهد که برای جوجه ها راحت است تا تازه بخورند. لبه صفحه تغذیه به سمت مرکز صفحه متمایل است تا از پاشیدن خوراک جلوگیری شود و باعث ضایعات شود. لبه بیرونی متمایل به داخل را صاف کنید تا از آسیب دیدن محصولات جوجه های گوشتی جلوگیری کنید و با خیال راحت و راحت غذا بخورید.