انواع پنجره اینلت سالن مرغداری

انواع پنجره اینلت سالن مرغداری وقتی وارد بازار ها می شوند به منظور فروش بهتر در بازار های شهری ابتدا وارد نمایندگی ها و بنکداران می شوند.
پنجره اینلت را می توانیم جایگزینی بسیار عالی برای پنجره های آهنی قدیمی معرفی کنیم اما این را هم باید ذکر کنیم که تفاوت بسیاری در کارشان وجود دارد.
پنجره های اینلت مرغداری این قابلیت را دارد که هوای سالن را یک دفعه ای تهویه کند که پنجره های آهنی این توانایی را ندارند و در مدت زمانی طولانی این کار را به سرانجام می رسانند.

پنجره اینلت مرغداری چیست

پنجره های اینلت یکی از انواع تهویه سالن مرغداری بحساب می آید که در بازار های شهری و اینترنتی به فروش می رسند تا نیاز بازار ها به طور عمده مرتفع گردد.

این اینلت ها در طرح های اینلت هلندی و اینلت پلی اورتان تولید و به بازار عرضه می گردد