لوازم پلاستیکی مرغداری شمال ایران

در شمال کشور بعلت وجود ساختار روستایی همگام با طبیعت پرورش مرغ و جوجه بازندگی انان عجین بوده و از دیر باز یکی از خریداران لوازم پلاستیکی مرغداری روستایان شمال ایران می بودند، و به دلیل رطوبت هوا و تجهیزات پلاستیکی دارای طرفداران زیادی است
یکی از دلایل آن این است از آن جا که میزان رطوبت در شمال زیاد است، استفاده و به کارگیری وسایل فلزی عمر کوتاهی داشته و مقرون به صرفه نمی باشد.

لوازم پلاستیکی مرغداری شمال ایران

اجناس پلاستیکی در برابر رطوبت محیط مقاوم بوده و به راحتی آسیب نمی بینند. بنابراین گزینه مناسبی برای فضاهایی از این قبیل می باشند.
خوراکی ها و دان مرغی که برای این واحد ها تهیه می شود، باید عاری از هر گونه آلودگی باشد.

تجهیزات پلاستیکی مرغداری مورد استفاده در شمال ایران

آبخوری کله قندی پلاستیکی و کیلویی

دانخوری پره ای یا پلاستیکی

هر خانه روستایی در شمال خود دارای یک مرغدانی می باشد که در آن مرغ های ارگانیک جهت استفاده از تخم یا گوشت و فروش پرورش میابد