خرید دریچه اینلت تهویه هوا مرغداری

خرید دریچه اینلت تهویه هوا مرغداری، مزایای زیادی برای سالن های پرورش مرغ دارد. دریچه اینلت، دو زمانه بوده و قابلیت استفاده در دو حالت را دارد.
دریچه اینلت، نوعی تهویه کننده هواست؛ که معمولاً در مرغداری ها استفاده می شود. یکی از مهم ترین مزایای دریچه تهویه هوای اینلت، این است؛ که آن را می توان در هر دو حالت باز و بسته، نصب و راه اندازی کرد. چنین دریچه هایی را اصطلاحاً دو زمانه می گویند.
خرید دریچه اینلت، برای مرغداری ضروری است. چرا که این وسیله هوای داخل مرغداری را تهویه کرده و اگر در حالت بسته استفاده شود؛ عایق هوای گرم و سرد نیز می باشد.