شرکت تولید کننده جت هیتر موشکی مرغداری

شرکت تولید کننده جت هیتر موشکی مرغداری تجهیزات را به منظور دسترسی بیشتر مشتریان به دو شیوه سنتی و اینترنتی وارد معاملات می کنند.
جت هیتر موشکی طرحی نو از جت هیتر های مورد استفاده در سالن های مرغداری است که بنا به نام شان از نظر ظاهری به شکل موشک می باشند.
جت هیتر های موشکی در دو نمونه تک موتوره و دو موتوره وارد بازار می شوند که مسلما نمونه های دو موتوره دارای قدرت بیشتری هستند زیرا یک فن مکنده اضافی در آن ها تعبیه شده است.
جت هیتر های موشکی مرغداری در شرکت های تولید کننده دارای خط تولید فعالی هستند و غالبا به طور عمده تولید می شوند.

تولید کننده جت هیتر موشکی

شرکت بادرام تهویه بزرگترین تولید کننده جت هیتر مرغداری در کشور ایران می باشد که بصورت تخصصی این محصول را برای مرغداران تولید می کند و تمام سعی و تلاش خود را می کنند تا بهترین نمونه ها را ارائه دهند.

بادرام تهویه تولید کننده جت هیتر مرغداری

بادرام تهویه یکی از بزرگترین تولید کنندگان تهویه سالن های مرغداری بصورت تخصصی محسوب می گردد که با در نظر گرفتن شرایط مرغداری ها در نقاط مختلف کشور جت هیتر هایی با سوخت های مصرفی متفاوت در انواع مختلف تولید نموده است

از دیگر تولیدات این شرکت می توان انواع هواکش مرغداری مانند

 1. فن سیرکوله
 2. هواکش 100
 3. هواکش 140 مرغداری
 4. پنجره اینلت

را نام برد

انواع جت هیتر موشکی بادرام تهویه

جت هیتر از نظر شکل و ابعاد

 • جت هیتر موشکی
 • هیتر کابینتی
 • کوره هوای گرم

انواع سوخت جت هیتر 

 • جت هیتر برقی
 • جت هیتر گازی
 • جت هیتر گازوئیلی دودکش دار
 • جت هیتر نفتی
 • جت هیتر گاز مایع