سنسور هوشمند دما رطوبت امونیاک اتوماسیون مرغداری

تولیدکنندگان جوجه های گوشتی نمی توانند همزمان در هر انباری باشند. به همین دلیل است که فناوری‌هایی مانند کنترل‌کننده‌ها و سنسورهای هوشمند به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا با زمانی که در اختیار دارند، کارهای بیشتری انجام دهند.

برخلاف کنترل‌کننده‌های مرغداری در گذشته، سیستم‌های کنترل‌کننده هوشمند امروزی، مانند اتوماسیون مرغداری، برای مدیریت بسیار بیشتر از تهویه طراحی شده‌اند.

این سیستم ها از انواع حسگرها برای جمع آوری داده ها از سراسر مرغداری استفاده می کنند تا محیط را بهتر کنترل کنند و از نحوه رفتار پرندگان و عملکرد انبارها بیاموزند.

حسگرهایی مانند اینها برای بهره‌گیری حداکثری از یک سیستم هوشمند حیاتی هستند:

سنسور هوشمند دما مرغداری

نه تنها برای اندازه گیری دمای داخلی و خارجی خانه بلکه برای اندازه گیری متغیرهایی مانند دمای آب در سیستم های آبخوری مرغ استفاده می شود. این سنسورها همچنین برای کنترل جت هیتر مرغداری و سایر تجهیزات مهم هستند.

سنسور هوشمند رطوبت مرغداری

به طور گسترده برای اندازه گیری رطوبت داخلی انبار و در برخی شرایط، رطوبت خارجی انبار از طریق یک کاوشگر هواشناسی استفاده می شود.

آب سنج (هیدرومتر) مرغداری

برای اندازه گیری مصرف روزانه آب استفاده می شود، به دلیل همبستگی بین مصرف خوراک و مصرف آب از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر جوجه ها می خورند، در حال آشامیدن هستند (عکس آن نیز صادق است). از طریق آب، مصرف برای بررسی عملکرد گله امکان پذیر است، حتی برخی بیماری ها یا مسائل مربوط به خطوط آب یا خطوط آبیاری نیز تغذیه یا تغذیه خطوط می باشد.

سنسور هوشمند فشار استاتیک مرغداری

سنسورهای فشار استاتیک فشار خارجی و داخلی خانه را با هدف ثابت نگه داشتن فشار داخلی مقایسه می کنند. آنها به تولیدکنندگان کمک می کنند ورودی ها، درهای تونل و فن های اگزوز را مدیریت کنند تا به حفظ پایدارترین سرعت هوا و بیشترین بازده انرژی کمک کنند.

سنسور هوشمند آمونیاک (NH3) مرغداری

اهمیت کمتری نسبت به سایر پارامترها ندارد، غلظت آمونیاک یک مشکل جدی است که باید از آن اجتناب شود، زیرا آمونیاک اضافی باعث آسیب به رشد گله می شود.

سنسور هوشمند CO2 مرغداری

درست مانند دما، رطوبت و آمونیاک، درک غلظت CO2 برای تولید مرغ دقیق ضروری است. سرعت صحیح تجدید هوا می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد گله داشته باشد و مدیریت سطوح CO2 در طول دوره پرورش بسیار مهم‌تر است – زمانی که بخاری‌های مشعل مستقیم می‌توانند سطح CO2 را در محیط پرنده افزایش دهند. استفاده از حسگر CO2 همچنین می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه انرژی شود، به خصوص در فصل سردتر که دمای داخلی بسیار مهم است.

اتصال سنسورها به کنترلر اتوماسیون مرغداری به سادگی وصل کردن آنها برای ایجاد محیطی بهتر برای پرندگان شما است.