پنجره اینلت ورودی هوا سالن مرغداری با کیفیت

پنجره اینلت ورودی هوا سالن مرغداری با کیفیت مرغوب معمولا در کارخانه ها به صورت دوجداره ساخته می شوند که این خود یک حسن عالی محسوب می گردد.
پنجره اینلت ورودی هوا که در حال حاضر بیشتر مورد توجه سالن های مرغداری قرار می گیرند یک ایده ای مدرن و نو است که پنجره های آهنی و قدیمی را پس زده و خود را جایگزین آن ها نموده اند.
پنجره های اینلت ورودی هوا در اندازه های مختلفی ساخته می شوند تا نصابان با توجه به اندازه سالن نمونه مناسب را انتخاب و در روی دیوار نصب کنند.
پنجره های اینلت ورودی هوا سالن مرغداری با کارایی زیادی که دارای دارای بازار خرید خوبی می باشد.