دانخوری اتوماتیک مرغ مادر گوشتی و تخم گذار

اگر شما قصد آشنایی با انواع دانخوری اتوماتیک مرغداری مادر، گوشتی و تخم گذار را دارید می توانید به توضیحات این مقاله توجه نمایید  و تفاوت های میان آنها را بررسی نمایید.

نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری با معرفی محصولات خود اقدام به فروش می نماید. از آنجایی که نوع تغذیه و میزان آن برای پرورش طیور در وزن ایده آل ضروری و مهم می باشد. نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری انواع آن را در اختیار خریدار قرار می دهد.

 

دانخوری اتوماتیک مرغ مادر

دانخوری اتوماتیک مرغداری در دو نوع زنجیری و بشقابی می باشد. دانخوری ناودانی زنجیری متشکل از مخزن دان بوده توسط موتور در ساعات مشخص به کار می افتد.

غذا از منبع توسط زنجیرهایی به داخل کانال های ناودانی شکل رفته و توزیع می شود.نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری یکی از بهترین گزینه ها برای دسترسی به اطلاعات این محصول است.

دانخوری اتوماتیک مرغ گوشتی

نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری همچنین به معرف نوع دیگری از این صنعت می پردازد. دانخوری بشقابی (حلزونی) از طریق یک آگر که داخل لوله قرار دارد، انتقال دان به سرتاسر سالن از طریق لوله های مجزا درون بشقاب ها ریخته می شود. یکنواختی توزیع دان از ویژگی های خوب این دانخوری می باشد.

دانخوری اتوماتیک مرغ تخمگذار

بهترین دانخوری برای پرورش مرغ های تخمگذار دانخوری اتوماتیک بشقابی است.