فروشندگان ته خط دانخوری بشقابی

ته خط دانخوری بشقابی مکعبی از ورق ۲ گالوانیزه می باشد که در انتهای آخرین لوله خط دانخوری بشقابی قرار می گیرد .
ته خط بشقابی از یک طرف به لوله دانخوری و از طرف دیگر به موتور گیربکس بشقابی متصل می شود .

پس از روشن شدن خط دانخوری بشقابی ، دان پس از خروج از هاپر ، داخل بشقابها ریخته می شود و در نهایت پس از پر کردن تمام بشقابها وارد مخزن ته خط می شود .

بعد از پر شدن این مخزن درب بالای آن باز شده و میکروسوئیچی که زیر در قرار دارد ،عمل کرده و الکترو موتور خط دانخوری را خاموش می کند .

پس از خورده شدن دان انتهای خط ، میکروسوئیچ وصل شده و الکترو موتور را روشن می کند و دوباره به پر کردن ظروف دان ادامه می دهد .

بیشتر بخوانید: دانخوری زنجیری مرغداری
ازمزایای این میکرو سوئیچها نسبت به سنسور ها ( چشمی ها ) و میکروسوئیچهای پدالی می توان به سه مورد زیر اشاره کرد .

اولأ این میکروسوئیچها در برابر نوسانات برق و رطوبت سالن مقاوم می باشند .

دومأ اینکه این میکروسوئیچها از نظر ابعاد ، دقت و طول عمر نسبت به میکروسوئیچهای مشابه خود که در اندازه های کوچکتر ساخته شده اند ، مقاوم ترند .

سوم اینکه از نظر هزینه نسبت به هر دو مورد ذکر شده در بالا مناسبترند. این سه مورد دلایل اصلی و اساسی برای استفاده از این میکروسوئیچها در ته خط دانخوری می باشند .
ته خط نمونه ای دیگر از تجهیزات مرغداری مورد استفاده در مرغداری ها می باشد که در کارخانه های تولیدی کشور های مختلف ایران ساخته می شوند